Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2024. Στο συνέδριο συμμετείχαν 430 σύνεδροι.
Γραμματεία Συνεδρίου: CTM International S.A.