Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση η οποία  ήταν προγραμματισμένη για τις 15.05.2024 και ώρα 12.00μ του υπ’ αριθμ  4/2024 διαγωνισμού με θέμα « Προμήθεια έντυπων προγραμμάτων φυλλαδίων, αφισών κτλ»  θα πραγματοποιηθεί   αύριο 05.07.2024 και ώρα 14.00 μ.μ